Om förskolan

Bellmans förskola består av två block, Dikten och Melodin och finns i nordöstra Uppsala och har närhet till skogsområden, ishall och bibliotek.

Vi är en mångkulturell förskola som lägger stort fokus på språk och kommunikation. Vår värdegrund genomsyrar verksamheten genom att vi tänker olika men allas åsikter är lika mycket värda. Vi skapar lustfyllda undervisningssituationer där vi lär tillsammans utifrån barnens intressen. Alla ska kunna känna att man kan vara den man är eller vill vara och vi tror på det kompetenta barnet. 

 

Uppdaterad: