Introduktionen av ditt barn

Introduktionen (inskolningen) skapar trygghet både för dig och ditt barn

Föräldraaktiv heldagsintroduktion

På Bellmans förskola använder vi oss av föräldraaktiv heldagsintroduktion. Det innebär att du som förälder från början tar hand om ditt barn (tex byter blöjor, klär på och av osv) och att pedagogerna successivt övertar omsorgen om ditt barn allt eftersom du och barnet blir trygga i vår verksamhet. För att utveckla denna trygghet kommer pedagogerna hela tiden finnas i er närhet och ta kontakt med barnet när tillfälle ges. Tillsammans med pedagogerna kommer du att introducera ditt barn i vår verksamhet.

 

Eftersom du och ditt barn deltar i vår verksamhet under större delen av dagen får du en god inblick i hur ditt barns vardag på förskolan kommer att bli.Sovande barn

Hur lång tid en introduktion tar är individuellt för varje enskilt barn. Du som förälder är expert på ditt barn och pedagogerna har erfarenheter av arbete med barn i grupp. Tillsammans planerar vi introduktionen för att ge ditt barn och dig de bästa förutsättningarna.

En tillitsfull relation med en öppen kommunikationen mellan hem och förskola är viktig för att skapa förståelse och trygghet.

Om ditt barn blir sjukt: 

Vid sjukdom är det barnets allmäntillstånd som styr om barnet kan vara på förskolan. Har ni frågor så prata med oss pedagoger eller titta i Landstinget i Uppsala läns folder När barnet är sjukt.

Uppdaterad: