Vår verksamhet

I mötet med engagerade och nyfikna pedagoger, spännande miljöer och utvecklande sammanhang får alla barn möjlighet att lyckas!

Engagerade pedagoger

Vi vill att alla människor som möter förskolan ska få möjlighet att utvecklas i en trygg och omsorgsfull miljö med nyfikna och engagerade pedagoger. Oavsett vem du är så ska du få möta respekt för din person och ditt sätt att tänka och förstå din omvärld.

Nyfiket utforskande

Larv i luppPå Bellmans förskola har vi ett utforskande förhållningssätt och tillsammans med barnen skapar vi spännande, kortare eller längre, projekt där nyfikenhet, kreativitet, intresse och inflytande ger förutsättningar för lärande och utveckling. Lärandet sker i samspel mellan barn, mellan barn och pedagoger men även i barnens möte med materialen i de pedagogiska miljöerna både inomhus och utomhus.

Förskolan är tillgänglig för alla barn och inspirerar dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödjer barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Vi har en hög och positiv förväntan på barnens förmågor. Ett projekterande utforskande arbetssätt är en del av förskolans undervisning och bidrar till att barnens förmågor utvecklas. 

Pedagogisk dokumentation

Barn målar självporträttVi arbetar med pedagogisk dokumentation på Bellmans förskola. Pedagogisk dokumentation utgår från det som sker bland barnen och har det som utgångpunkt för både barnens och vuxnas reflektion och  lärande. Dokumentationen som samlas in analyseras och utgör grunden för på vilket sätt barnens lärande kan utmanas vidare i projektarbetet dvs hur den fortsatta undervisningen ska planeras. 

Åldersnära grupper

Vi arbetar i åldersnära grupper vilket ger oss möjlighet att anpassa arbetssätt, miljö och material efter en mer homogen grupp och det ger barnen fler möjligheter att göra egna val.

Verksamhet på Bellmans förskola utgår från den värdegrund och de uppdrag, mål och riktlinjer som formuleras i Läroplanen för förskolan, Lpfö 18.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Vår verksamhet