Verksamhet & pedagogik

Vår vision är att alla barn ska lyckas!

Lärmiljöerna ska erbjuda barnen mötesplatser som inbjuder till kommunikation, samarbete och grupplärande. Det ska finnas en variation med miljöer för många barn och miljöer för få barn, miljöer för nyfikenhet och utforskande och miljöer för avskildhet och eftertanke. Miljöerna ska erbjuda material som utmanar barnens fantasi och kreativitet.

Vi ser alla barn som kompetenta och jobbar aktivt med att göra barnen delaktiga i dagliga händelser och i sitt eget lärande. Dagligen får barnen även möta olika språk, matematik, natur och teknik och skapande under lekfulla former. 

 

Uppdaterad: