Melodin

Melodin är vårt block för 1 till 4 åringar. 

På Melodin erbjudes barnen:

  • Kompetenta och engagerade pedagoger
  • Miljöer och material anpassat för barnens ålder
  • Tillgängligt och inspirerande material
  • En välavvägd dygnsrytm med pedagogisk verksamhet, utevistelse, lek och vila.
Uppdaterad: