Gamla Uppsala ledningsteam

Det är vi som är ledningen i område Gamla Uppsala.

Förskolechef Gamla Uppsala förskoleområde
Birgitta Gräll
Biträdande förskolechef Lagerlöf & Österledens förskolor
Kerstin Sandén
Biträdande förskolechef Bellman, Ringaren och Parkens förskolor
Susanne Andersson
Pedagogista Gamla Uppsala förskoleområde
Vera Pettersson
11 april 2018